Billedet på sidehoved
  • Vikingvej 4, Als, 9560 Hadsund
  • 97114100
  • havbakkeskolen@mariagerfjord.dk
  • 5798004213001

Den, der kun tager sjov for sjov og alvor kun alvorligt, han har faktisk fattet begge dele lige dårligt!“  - Piet Hein

Citatet beskriver på en god måde Havbakkeskolens kultur.  Vi forsøger i skolens hverdag at tage udgangspunkt i helheden i tilværelsen – vi stræber efter at nuancere indsatsen, for at ”ramme” den enkelte og dermed understøtte det hele barn i udviklingen mod at blive en dygtig og aktiv samfundsborger. Sjov og alvor følges ad for at eleverne oplever skolegangen som et positivt læringsforløb.

Den enkelte elevs selvværd og læring hænger sammen. Derfor har vi det som et formål på hele skolen, at hver eneste elev føler sig set hver dag – hele tiden med det formål at sikre, at eleverne bliver så dygtige, som de kan blive!

Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen
  • ikon
    Britt Klemmensen den 01-07-2016
    Ved uopsættelige henvendelser i sommerferien kan vi på Havbakkeskolen træffes efter følgende plan.